Magamról

A segítő hivatás útján

Fölépíteni
és belakni magamat
napmintnapmintnap.

 

Kiskorom óta megfigyelő, vizsgálódó alkat vagyok, érzékeny a környezet és az emberek rezdüléseire. Emlékszem, hogy a kérdésekre kérdésekkel válaszoltam. A mai napig a kedvenc kommunikációs eszközeim.

Eredetileg bölcsész diplomával rendelkezem, nemzetközi tanulmányok szakon végeztem. Azonban nem láttam magam sem hivatalnoki környezetben, sem pedig a közéletben.

Szerencsére a kereső, vizsgálódó természetemnek köszönhetően a húszas éveim fő fókuszává, már-már szenvedélyévé vált a hivatáskeresés. Hittem, hiszek abban, hogy mindannyiunkban jelen van a hivatás-, küldetéstudat. Számomra ez mások kísérését jelenti kiteljesedési útjukon.

coaching és a szupervízió

2019-ben kezdtem el egyéni coaching folyamatokat kísérni, melyet 2020-tól egyéni vállalkozásban folytatok. Ugyanebben az évben, a koronavírus járvány időszaka alatt született meg bennem az elhatározás, hogy tovább képzem magam, mivel érdeklődésem célzottan a szakmai identitás fejlesztésére irányult. Így esett a választásom a Károli Gáspár Református Egyetem, szupervizor szakirányára, melyet 2023 januárjában, diplomamunkám megvédésével fejeztem be.
2021-től csoportokkal is dolgozom.

11 éves szakmai- és önismereti tapasztalataim (terápiás, egyéni és csoportos coaching/szupervíziós folyamatok, tánc, jóga és meditációs tapasztalatok) egyre inkább az emberi potenciál kiteljesítése és az önazonosság felé terelnek.

Fontos része a személyiségemnek a mozgáshoz, a testtudatossághoz fűződő elkötelezett viszonyom. 7 éve táncolok és meditálok, egyúttal kutatom a test-elme kapcsolatát, azok egymásra hatását. Úgy vélem nagy befolyással van érzelmi világunk a fizikai, mentális állapotunkra, és fordítva. Nem különválasztható egységekről van szó. Azáltal, hogy meg-, felismerjük érzelmi reakcióinkat adott szakmai-, személyes helyzetekben, képesek leszünk változtatni azokon. Új, hatékonyabb viselkedési mintákat alakíthatunk ki.

Hitem szerint az ember, a csoport önmagában teljes. Készségei, kompetenciái, tudása és tapasztalatai megvannak, mindössze arra van szükség, hogy kapcsolatba kerüljön ezen erőforrásokkal és láthatóvá tegye azokat. A „nemkívánatos” részünk figyelmet és elfogadást kapjon, míg kompetens oldalunk megmutatkozhasson. Ez maga egy lehetséges változási folyamat.

Számomra a coaching és a szupervízió nyújtotta a leghatékonyabb segítséget szakmai- és személyes fejlődésemben, a változás katalizátoraiként élem meg használatukat a saját életemben.

A szupervízió egy szemlélődő, vizsgálódó keretet biztosít számomra ahhoz, hogy önreflektíven, kellő távolságból, újabb és újabb nézőpontból lássak rá, értelmezzem szakmai- és személyes kihívásaimat. A coaching azonban segít mozgásba, akcióba lendülni, hogy a megértés, rálátás cselekvéssé váljon.

Meg vagyok győződve arról, hogy a módszertanokat, illetve a rájuk jellemző gondolkodást, egy coaching vagy egy szupervíziós folyamat során megtapasztalva, idővel megtanulhatjuk magunkon is alkalmazni. Saját magunk kísérőivé válhatunk. Nem mellesleg ebből a tudásból, tapasztalásból a környezet is profitál, hiszen hat rá az újfajta szemlélet, aminek köszönhetően változik a viselkedés, a kommunikáció és az együttműködés minősége.

coaching és a szupervízió

2012 - 2013

Nagyvállalati szektor

Tesco – felsővezetői asszisztens, tolmács (2012 – 2013)

2012 - 2013

2014 - 2020

KKV szektor

Safru Kft. – online marketing munkatárs (2014 – 2017)
Lakáspont Kft. – ingatlanértékesítő (2017 – 2020)

2014 - 2020

2014 - 2018

Szociális szektor

Önkéntes (2014 – 2017)
Nemzetközi pályázati programok (ERASMUS+ tréningek, ifjúsági cserék) megvalósítása: programszervezés, tréninganyagok készítése, csoportok facilitálása, egyéni, segítő beszélgetések kísérése, coaching, mint munkanyelv és módszertan elsajátítása.
Önindító Ifjúsági Egyesület – alelnök (2015 – 2018)
Fiatalfelnőttek pályaválasztási nehézségeihez kapcsolódó önismereti programok szervezése, facilitálása.
Olde Vechte Foundation – tréner (2017 – 2018)
Alapvető coaching technikák tapasztalati úton való oktatása.

2014 - 2018

2020 -

Egyéni vállalkozó

Coach (2020 – jelenleg)

Szupervizor (2022 – jelenleg)

2020 -

Képzések

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Nemzetközi tanulmányok BA (2006 – 2010)
Online marketing képzés 2014
Ingatlanközvetítői szakvizsga 2018
Integrál coach képzés (2018 – 2019)
Károli Gáspár Református Egyetem – Szupervizor szakirányú továbbképzés (2020 – 2022)
Fókuszolás testorientált technika (2022 – jelenleg)

Mi jellemző a munkámra segítőként?

Szívesen támaszkodom az intuíciómra, illetve újabb és újabb perspektívákat keresek a közös munka során. Érzékenyen, empatikusan vagyok jelen. A test bölcsességeiben hiszek és használom azokat. Célorientált vagyok.